Chart & Scope Organization

Chart

Scope

 • Mengurus dan mentadbir kewangan Kelab berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Am, pengurusan perakaunan dan kawalan perbelanjaan secara cekap, berkesan dan akauntabiliti.
 • Mengurus, mentadbir, mengawal selia dan membangunkan Sumber Manusia dalam organisasi ke arah mencapai matlamat Kelab.
 • Merancang, melaksanakan, mengiklankan dan mempromosikan aktiviti-aktiviti/pakej dan kemudahan Kelab melalui media cetak, elektronik dan sebagainya serta memberi perkhidmatan yang terbaik bagi semua kemudahan yang ada termasuk makanan dan minuman kepada ahli-ahli dan tetamu Kelab.
 • Merancang, melaksanakan, mengiklankan dan mempromosikan aktiviti-aktiviti/pakej dan kemudahan Kelab melalui media cetak, elektronik dan sebagainya serta memberi perkhidmatan yang terbaik bagi semua kemudahan yang ada termasuk makanan dan minuman kepada ahli-ahli dan tetamu Kelab.
 • Memastikan setiap perkakasan elektrik, mekanikal dan fasiliti bangunan dalam keadaan baik serta selamat digunakan.
 • Memastikan tiada isu-isu keselamatan dan bebas daripada kes-kes yang berkaitan dengan keselamatan/penceroboh serta memastikan ahli-ahli dan tetamu Kelab merasa selamat bila berada di dalam kawasan Kelab.
 • Memastikan tiada isu-isu keselamatan dan bebas daripada kes-kes yang berkaitan dengan keselamatan/penceroboh serta memastikan ahli-ahli dan tetamu Kelab merasa selamat bila berada di dalam kawasan Kelab.
 • Memberi keselesaan kepada ahli-ahli dan tetamu Kelab serta dapat meningkatkan imej Kelab setanding dengan Kelab-kelab Golf yang bertaraf 5 bintang.
 • Memberikan ruang yang lebih selesa kepada ahli dan menawarkan kepelbagaian kemudahan
 • Tambah baik sistem keselamatan di Kelab
 • Standard perkhidmatan yang ditawarkan kepada ahli-ahli dan tetamu Kelab melebihi ekspektasi sejajar dengan pendekatan “delighting customer”.
 • Bugi sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih dan selamat digunakan oleh ahli-ahli dan tetamu Kelab.
 • Kedi yang disediakan mempunyai pengalaman, pengetahuan yang cukup mengenai peraturan, etika berada dan bermain di dalam padang golf.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti golf bagi memupuk dan mengeratkan jalinan hubungan di kalangan ahli-ahli KGPA.
 • Memperkenal dan mempromosikan fasiliti/kemudahan yang ada di KGPA kepada syarikat-syarikat Sendirian Berhad/ Badan Berkanun.
 • Memastikan lapangan golf KGPA sentiasa dalam keadaan bersih, kemas dan diselenggara pada standard yang ditetepkan.
 • Memastikan lanskap (softscape dan hardscape) diselenggara dengan baik agar sentiasa kemas, berbunga dan menawan hati pengunjung
Scroll to Top